Effektiv organisationsutveckling (EOU)

Effektiv organisationsutveckling är ett samspel mellan LEAN och The Human Element.
LEAN är en metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde baserat på de resurser som finns.

The Human Element är ett pedagogiskt verktyg som har som utgångspunkt att ge medarbetare ökad insikt om styrkor och förbättringsområden i kund och arbetsrelationer samt tydliggöra områden till förändring.

Det finns en mängd goda skäl till att satsa på effektiv organisationsutveckling: det förenklar, ökar kvaliteten för kund och medarbetare samt ökar lönsamheten för företaget.

Effektiv organisationsutveckling består av fyra delar: människorna i organisationen, värde- ringar, arbetssätt och verktyg.

Kursupplägg: 5 dagars utbildning
Förkunskaper: Inga
Gruppstorlek: Max 12 deltagare.
Plats: Varierar
Investering: Investering: 18.500 kr exkl. moms per dag
Anmälan: Gör din intresseanmälan online eller maila info@ajiwa.se
Andra frågor eller funderingar: ingemar@ajiwa.se