Effektiv organisationsutveckling (EOU)

Effektiv organisationsutveckling är ett samspel mellan LEAN och The Human Element.

LEAN är en metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde baserat på de resurser som finns.

The Human Element är ett pedagogiskt verktyg som har som utgångspunkt att ge medarbetare ökad insikt om styrkor och förbättringsområden i kund och arbetsrelationer samt tydliggöra områden till förändring.

Det finns en mängd goda skäl till att satsa på effektiv organisationsutveckling: det förenklar, ökar kvaliteten för kund och medarbetare samt ökar lönsamheten för företaget.

Effektiv organisationsutveckling består av fyra delar: människorna i organisationen, värderingar, arbetssätt och verktyg.

Omfattning

6 dagars utbildning + uppföljning enl överenskommelse.

Pris
18 500 SEK exkl. moms per dag

Kursledare

Joseph

Kurstillfällen: Se kalendarium för aktuella datum

Anmälan: Gör din kursanmälan online eller maila info@ajiwa.se

Andra frågor eller funderingar: ingemar@ajiwa.se

Kursupplägg

6 dagars utbildning

Förkunskaper: inga

Plats: varierar

Gruppstorlek

Max 12 deltagare.

Kursinnehåll

Programmet innehåller:

Dagar 1-3: Dagarna fokuserar på Individ, grupp och organisation med följande övergri- pande innehåll:

• FIRO-teorien
• Öppenhet och lyssnande
• Egna val
• Rädslor
• De tre beteendedimensionerna: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet
• De tre känslodimensionerna: Betydelsefull, Kompetent och Omtyckt                         • Arbetsrelationer
• Styrkor i mitt ledarskap
• Din ledarskapsprofil
• Det viktiga samtalet
• Den goda organisationen
• Att ge och ta emot feedback