The Human Element fas 1

Skaffa dig verktygen att bli en bättre ledare, både för dig själv och i samspel med andra.

Syfte med utbildningen:
Denna kurs har till syfte att du som deltagare ska få verktyg och en ökad självkännedom för att veta vem du är och vad du vill. The Human Element fas 1 (THE) är ett pedagogiskt verktyg som fokuserar på individens självkännedom och hur vi fungerar i samspelet med andra. 

Under utbildningen lägger vi formella organisationsstrukturer och tekniska system åt sidan och fokuserar istället på individens förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation och samarbete.

Efter avslutad utbildning:
Du kommer att bli en bättre ledare, både i relationen till dina kollegor och för dig själv.

Omfattning

7 dagars utbildning fördelad på tre utbildningstillfällen under 6 månader (3+2+2 dagar). From mars 2023 utökas utbildningen till 9 dagar (3+3+3)

Pris
32 500 SEK exkl. moms per person

 

Pris from mars 2023
44 900 SEK exkl. moms per person

All inclusive. Månadsvis fakturering kan ordnas om så önskas.

Kursledare

Ingemar

Sandra

Rikhard

Micke

Kurstillfällen: Se kalendarium för aktuella datum

Anmälan: Gör din kursanmälan online eller maila info@ajiwa.se

Andra frågor eller funderingar: ingemar@ajiwa.se

Kursupplägg

7 dagars utbildning fördelad på tre utbildningstillfällen under 6 månader (3+2+2 dagar). Mellan utbildningstillfällena har du möjlighet att köpa till coachning tillfällen.

Förkunskaper: Inga

Plats: Wångens konferensanläggning

Gruppstorlek

Max 12 kursdeltagare i varje grupp. OBS! På grund av Coronapandemin anpassas gruppstorleken efter restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

Kursinnehåll

  • Öppenhet och lyssnande. Hur öppen och sann är jag mot mig själv och andra? Hur påverkas mitt arbete och relationerna på arbetsplatsen av detta?
  • Självbestämmande. Vilka val gör jag i mitt liv, medvetna och omedvetna, och varför?
  • Beteende (Element B). Föredrar jag att jobba ensam eller i grupp? Vill jag vara med och påverka eller följer du helst andras beslut? Hur tydlig är jag med vad jag verkligen tycker och känner? Oavsett vilket får det konsekvenser i mötet med andra.
  • Känslor (Element K). Känner du dig betydelsefull, kompetent och omtyckt på din arbetsplats? Endast då kan du visa ditt rätta jag och din fulla kompetens.
  • Jaget (Element S). Vad tycker du om dig själv? Hur låg eller hög självaktning du har påverkar ditt samspel med andra och hur du presterar.
  • Försvarssignaler/-mekanismer. Varför reagerar du starkt på vissa situationer? Hur yttrar sig reaktionen och vad utlöser den? Lär dig att hantera dina försvarssignaler för att underlätta relationen till andra.