The Human Element fas 1

Stommen i vår verksamhet är grundutbildningen The Human Element fas 1 (THE). THE är ett pedagogiskt verktyg som fokuserar på individens självkännedom och hur vi fungerar i samspelet med andra. Syftet med kursen är att du som deltagare ska få verktyg och en ökad självkännedom – för att veta vem du är och vad du vill. Det kommer att göra dig till en bättre ledare, både i relationen till dina kollegor och för dig själv.

Ur kursinnehållet

  • Öppenhet och lyssnande. Hur öppen och sann är jag mot mig själv och andra? Hur påverkas mitt arbete och relationerna på arbetsplatsen av detta?
  • Självbestämmande. Vilka val gör jag i mitt liv, medvetna och omedvetna, och varför?
  • Beteende (Element B). Föredrar jag att jobba ensam eller i grupp? Vill jag vara med och påverka eller följer du helst andras beslut? Hur tydlig är jag med vad jag verkligen tycker och känner? Oavsett vilket får det konsekvenser i mötet med andra.
  • Känslor (Element K). Känner du dig betydelsefull, kompetent och omtyckt på din arbetsplats? Endast då kan du visa ditt rätta jag och din fulla kompetens.
  • Jaget (Element S). Vad tycker du om dig själv? Hur låg eller hög självaktning du har påverkar ditt samspel med andra och hur du presterar.
  • Försvarssignaler/-mekanismer. Varför reagerar du starkt på vissa situationer? Hur yttrar sig reaktionen och vad utlöser den? Om du lär dig hantera dina försvarssignaler underlättas relationen till andra.

Kursupplägg: 7 dagars utbildning fördelad på tre utbildningstillfällen under 6 månader (3 dagar, 2 dagar, 2 dagar). Utbildningen hålls i eller strax utanför Östersund. Max 12 kursdeltagare i varje grupp och max två personer från en och samma organisation. Mellan utbildningstillfällena har du möjlighet att använda oss kursledare som mentorer (läs mer under Mentorskap).

Investering: 32 500 kr exkl. moms per person. All inclusive. Månadsvis fakturering kan ordnas om så önskas (5 416 kr exkl. moms per person under sex månader).

Anmälan: Gör via e-post till info@ajiwa.se eller via vår sida Kursanmälan.