The Human Element fas 1

Syfte med utbildningen: 

Denna kurs har till syfte att du som deltagare ska få verktyg och en ökad självkännedom för att veta vem du är och vad du vill. The Human Element fas 1 (THE) är ett pedagogiskt verktyg som fokuserar på individens självkännedom och hur vi fungerar i samspelet med andra. 

Under utbildningen lägger vi formella organisationsstrukturer och tekniska system åt sidan och fokuserar istället på individens förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation och samarbete.

Efter avslutad utbildning:

Du kommer att bli en bättre ledare, både i relationen till dina kollegor och för dig själv.

Kursinnehåll:

  • Öppenhet och lyssnande. Hur öppen och sann är jag mot mig själv och andra? Hur påverkas mitt arbete och relationerna på arbetsplatsen av detta?
  • Självbestämmande. Vilka val gör jag i mitt liv, medvetna och omedvetna, och varför?
  • Beteende (Element B). Föredrar jag att jobba ensam eller i grupp? Vill jag vara med och påverka eller följer du helst andras beslut? Hur tydlig är jag med vad jag verkligen tycker och känner? Oavsett vilket får det konsekvenser i mötet med andra.
  • Känslor (Element K). Känner du dig betydelsefull, kompetent och omtyckt på din arbetsplats? Endast då kan du visa ditt rätta jag och din fulla kompetens.
  • Jaget (Element S). Vad tycker du om dig själv? Hur låg eller hög självaktning du har påverkar ditt samspel med andra och hur du presterar.
  • Försvarssignaler/-mekanismer. Varför reagerar du starkt på vissa situationer? Hur yttrar sig reaktionen och vad utlöser den? Lär dig att hantera dina försvarssignaler för att underlätta relationen till andra.

Kursupplägg: 7 dagars utbildning fördelad på tre utbildningstillfällen under 6 månader (3+2+2 dagar). Mellan utbildningstillfällena har du möjlighet att köpa till coachning tillfällen Förkunskaper: Inga 

Gruppstorlek: Max 12 kursdeltagare i varje grupp. OBS! På grund av Coronapandemin anpassas gruppstorleken efter restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

Plats: Wångens konferensanläggning

Investering: 32 500 kr exkl. moms per person, (all inclusive). Månadsvis fakturering kan ordnas om så önskas.

Kurstillfällen: Se kalendarium för aktuella datum

Anmälan: Gör din kursanmälan online eller maila info@ajiwa.se

Andra frågor eller funderingar: ingemar@ajiwa.se