Våra utbildningar

Vill du ha en fungerande, effektiv och högpresterande organisation? Då är det första och viktigaste steget att se till att människorna i organisationen fungerar och mår bra. Att de känner sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

Vi erbjuder en grundutbildning i The Human Element. Under utbildningen lägger vi formella organisationsstrukturer och tekniska system åt sidan och fokuserar istället på individens förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation och samarbete.

Våra utbildningsgrupper består av 12-15 personer från olika branscher. Det skapar god dynamik och bra erfarenhetsutbyte. Vi kan även skräddarsy utbildningar för hela arbetslag/företag, där vi plockar valda delar ur grundutbildningen THE.