Effektivt samarbete

Lär dig att inventera styrkorna och förstärk gruppens gemensamma kompetens.

Syfte med utbildningen:
Både nya och intakta gruppers dynamik ändras över tid när nya roller ska implementeras med befintliga arbetsroller. Denna utbildning har till syfte att ge dig ökad insikt om styrkor och förbättringsområden i kund och arbetsrelationer samt tydliggöra områden till förändring. Skapa möjligheter till gemensamma riktlinjer för samarbete och utvecklande arbetsrelationer.

Omfattning

5 dagars utbildning + möjlighet att köpa till två dagar där extra fokus läggs på värdegrundsarbete i din organisation

Pris
18.500 SEK exkl. moms per dag

Kursledare

Ingemar

Sandra

Micke

Joseph

Kurstillfällen: Varierar efter förfrågan

Anmälan: Gör din kursanmälan online eller maila info@ajiwa.se

Andra frågor eller funderingar: ingemar@ajiwa.se

Kursupplägg

5 dagars utbildning + möjlighet att köpa till två dagar där extra fokus läggs på värdegrundsarbete i din organisation

Förkunskaper: inga

Plats: varierar

Gruppstorlek

Max 12 deltagare. OBS! På grund av Coronapandemin anpassas gruppstorleken efter restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

Kursinnehåll

  • Öppenhet och lyssnande. Hur öppen och sann är jag mot mig själv och andra? Hur påverkas mitt arbete och relationerna på arbetsplatsen av detta?
  • Självbestämmande. Vilka val gör jag i mitt liv, medvetna och omedvetna, och varför?
  • Beteende (Element B). Föredrar jag att jobba ensam eller i grupp? Vill jag vara med och påverka eller följer du helst andras beslut? Hur tydlig är jag med vad jag verkligen tycker och känner? Oavsett vilket får det konsekvenser i mötet med andra.
  • Egenskaper. Ett sätt att stärka samarbetet i en grupp är att ha en dialog kring samt inventera vilka styrkor som deltagarna har tillsammans, det vill säga gruppens gemensamma kompetens.
  • Försvarssignaler/-mekanismer. Varför reagerar du starkt på vissa situationer? Hur yttrar sig reaktionen och vad utlöser den? Lär dig att hantera dina försvarssignaler för att underlätta relationen till andra.
  • Förtroendefullt samarbete. Fem grundläggande färdigheter för att skapa ett gott samarbetsklimat och goda relationer. Avsikten, öppenhet, eget val, självkännedom och problemlösning.
  • Värdegrund. Syftet med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. En värdegrund kan också sägas vara en vägledning för hur man vill att medlemmarna i organisationen ska bemöta andra människor. Alla har ansvaret att i det dagliga arbetet visa på vad som är viktigt, vad man står för och på så sätt leva värdegrunden. För att värdegrunden ska vara användbar för alla som ingår i organisationen måste de vackra orden fyllas med en innebörd.