Coachning

Vi hjälper dig att hitta rätta balansen

Vi erbjuder två olika former av coachning nämligen vägledande coachning (läs mer om detta nedan) samt coachning i samband med några av våra utbildningar. Har du frågor gällande coachning i anslutning till våra utbildningar kontakta ingemar@ajiwa.se för mer information.

Coachning enskilt eller i grupp

Ditt ledarskap handlar till stor del om att fatta riktiga beslut och vi som coacher kan vägleda dig att möta utmaningar och fatta självständiga beslut. Samtalen handlar inte bara om din arbetssituation utan om att skapa en balans mellan arbete, familj och fritidsintressen.

Ajiwa har lång erfarenhet av att arbeta med coachning för bland annat företagsledare och deras medarbetare. Vår inställning är att coachningen går ut på att lyssna och ställa frågor, inte att ge svaren.

Omfattning

Efter behov.

Pris

Kontakta oss för offert

Kursledare

Ingemar

Joseph

Kurstillfällen: Se kalendarium för aktuella datum

Anmälan: Gör din kursanmälan online eller maila info@ajiwa.se

Andra frågor eller funderingar: ingemar@ajiwa.se

Om kursen

För vem? För alla – till exempel dig som företagsledare och dina medarbetare.

Gruppstorlek: Enskild eller grupp.

Plats

Genomförs online eller vid fysiska möten allt enligt kundens önskemål. Vid fysiska möten genomförs de på Rådhusgatan 90 i Östersund.