Coachning

I alla våra utbildningar ingår coachning och du kan boka in en eller flera träffar med oss på Ajiwa mellan kurstillfällena. Coachningen handlar om att utbyta erfarenheter och skapa ömsesidigt lärande för att din utvecklingsprocess inte ska stanna av.

Det går även att anlita oss för endast coachning, som enskild eller grupp. Vi jobbar med allt från företagsledare och artister till elitidrottsteam och har kunnat se goda resultat av det gemensamma arbetet.

Ditt ledarskap handlar till stor del om att fatta riktiga beslut och vi som coacher kan vägleda dig att möta utmaningar och fatta självständiga beslut. Samtalen handlar inte bara om din arbetssituation utan om att skapa en balans mellan arbete, familj och fritidsintressen.

Vår inställning är att coachningen ska gå ut på att lyssna och ställa frågor, inte att ge svaren.