Samarbetsinriktat ledarskap

I Den Goda Organisationen känner sig människorna betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Varför nöja sig med mindre?

Utvecklingsprogrammet The Human Element®
Chefer och medarbetare ökar sin självinsikt och utvecklar förmågan att samarbeta effektivt – det är i korta ordalag vad en utvecklingsinsats grundad på The Human Element (THE) innebär.

För att organisationen ska uppleva en bestående positiv effekt av en utvecklingsinsats krävs uthållighet och att insatsen bygger på ett sammanhållet och väl beprövat koncept.

Utvecklingskraften finns i människorna – hos cheferna och hos medarbetarna. Både ledarskap och medarbetarskap bygger på förmågan att använda sig själv i samspelet med andra. Självkännedom, förmåga att lyssna, integritet och mod är nyckelord både för goda ledare och goda medarbetare.

Detta är en utbildning för dig som har Ajiwas fas 1
Ni som går denna utbildning har ett gemensamt uppdrag och det är att ni jobbar med människor i er vardag. Denna utbildning ger er möjlighet att nätverka med personer utanför den egna organisationen. Utbildningen genomförs under tre dagar. Kravet för att delta är att ni har genomfört Ajiwas fas 1 grundutbildning.

Programmet innehåller
Dagar 1-3: Dagarna fokuserar på Individ, grupp och organisation med följande övergripande innehåll:

 • FIRO-teorien
 • Öppenhet och lyssnande
 • Egna val
 • Rädslor
 • De tre beteendedimensionerna: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet
 • De tre känslodimensionerna: Betydelsefull, Kompetent och Omtyckt
 • Arbetsrelationer
 • Styrkor i mitt ledarskap
 • Din ledarskapsprofil
 • Det viktiga samtalet
 • Den goda organisationen
 • Att ge och ta emot feedback

Plats: Nöjesbruket Nöje och Event, Ångsta, Östersund
Gruppstorlek: Max 14 deltagare
Investering: 16.900 kr exkl. moms per pers. All inklusive.

Anmälan: Gör via e-post till info@ajiwa.se eller via vår sida Kursanmälan.

För mer information: Ingemar Edström på +46 76 770 10 26 eller info@ajiwa.se.

Utbildningsledare: Ingemar Edström, LHEP-handledare Rikhard W Helenius, LHEP-handledare.