Samarbetsinriktat ledarskap

Fördjupa dina kunskaper och bli den bästa versionen av dig själv.

Syfte med utbildningen:
Denna kurs är en påbyggnadsutbildning på Ajiwas “The Human Element fas 1” och riktar in sig på individer som arbetar med människor i sin vardag. Syftet med denna utbildning är att fördjupa dina kunskaper som ledare. Utbildningen ger dig även möjlighet att nätverka med personer utanför den egna organisationen.

Efter avslutad utbildning:
Du kommer att bli en bättre ledare, både i och utanför arbetet.

Omfattning

3 dagars utbildning.

Pris 18 900 SEK exkl. moms per person

Kursledare

Ingemar

Rikhard

Kurstillfällen: Se kalendarium för aktuella datum

Anmälan: Gör din kursanmälan online eller maila info@ajiwa.se

Andra frågor eller funderingar: ingemar@ajiwa.se

Kursupplägg

3 dagars utbildning.

Förkunskaper: The Human Element fas 1 (i Ajiwas regi)

Plats: Wångens konferensanläggning

Gruppstorlek

Max 14 deltagare. OBS! På grund av Coronapandemin anpassas gruppstorleken efter restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

Kursinnehåll

  • FIRO-teorien
  • Öppenhet och lyssnande
  • Egna val
  • Rädslor
  • Arbetsrelationer
  • Styrkor i mitt ledarskap
  • Din ledarskapsprofil
  • Det viktiga samtalet
  • Den goda organisationen
  • Att ge och ta emot feedback