Teknisk förvaltning fastighet anlitar Ajiwa för ett omfattande jobb runt värdegrund. Ett 70 tal medarbetare och chefer inom fastighet har deltagit i arbetet med att fastställa en värdegrund. Vi har under åtta månader jobbat med fyra moduler och fem grupper om 12 personer. Utbildningen ”Effektivt samarbete och utvecklande kund och arbetsrelationer” har varit tema för arbetet. Innehåll som öppenhet, Element B och Element F, samt försvarsmekanismer har varit övergripande delar i arbetet. Resultatet av arbetet med värdegrunden blev följande.