Bokningar


Datum och tid
2023-10-04 - 2023-10-06
07:30 - 19:00

Plats
Wångens konferens
Vången 110
835 93 Nälden

Lediga platser 2 av 12


 

Innehåll i utbildningen (klicka nedan)

Samarbetsinriktat ledarskap 2023

Här nedan följer samtliga datum för utbildningen.

Steg 1: 4-6 oktober