Bokningar


Datum och tid
2024-10-23 - 2025-02-21
07:30 - 19:00

Plats
Wångens konferens
Vången 110
835 93 Nälden

Lediga platser 10 av 12


Innehåll i utbildningen (klicka nedan)

THE-Fas 1, Wången 2023-2024

Här nedan följer samtliga datum för utbildningen.

Steg 1: 23-25 oktober

Steg 2:5-6 december

Steg 3: 20-21 februari-2025