Skräddarsytt

Är ni ett arbetslag, en ledningsgrupp eller en förening som vill förbättra gruppens samverkan och resultat? Då kan Ajiwa skräddarsy en utbildning där vi tillsammans plockar valda delar ur grundutbildningen The Human Element. Det blir en mjuk utbildning där fokus ligger på individerna i gruppen, er självkännedom samt hur ni interagerar med varandra.

Exempel på kursinnehåll

  • FIRO-teorin
  • Öppenhet och lyssnande
  • Egna val
  • De tre beteendedimensionerna: tillhöra, kontroll och öppenhet
  • Visualiseringsövningar
  • Självskattningsinstrument
  • Att ge och ta emot feedback
  • Reflektioner och diskussioner

Kursupplägg: Antal dagar och tidsspann bestämmer vi tillsammans – detta ligger också till grund för priset. Kursen kan hållas antingen i era lokaler eller i en lokal som vi ordnar.