Samarbetsinriktat förhållningssätt

Detta är en öppen utbildning där personer, ledare och organisationer från hela Norden kan delta. Ni som går denna utbildning har ett gemensamt uppdrag och det är att ni jobbar med människor i er vardag. Denna utbildning ger er möjlighet att nätverka med personer utanför den egna organisationen. Utbildningen genomförs under två dagar.

Dagarna fokuserar på individen, med följande övergripande innehåll:

  • FIRO-teorien
  • Öppenhet och lyssnande
  • Egna val
  • ELEMENT BETEENDE
  • De tre beteendedimensionerna: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet
  • SAMARBETSINRIKTAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
  • Röd och Grön Zon
  • Att ge och ta emot feedback
  • Reflektioner och diskussioner

Plats: Nöjesbruket Nöje och Event, Ångsta, Östersund
Gruppstorlek: 12 deltagare
Investering: 6.900 kr exkl. moms per pers. All inklusive.

Anmälan: Gör via e-post till info@ajiwa.se eller via vår sida Kursanmälan.

För mer information, Ingemar Edström på +46 76 770 10 26 eller info@ajiwa.se.

Utbildningsledare: Ingemar Edström, LHEP-handledare (Licensed Human Element Practitioner Program)
Micke Bernervall, LHEP-handledare