Efter karriären

Som elitidrottare har jag med hjälp av mina resultat och prestationer skapat mig ett värde och en identitet. Efter karriären uppstår det ofta en känsla av tomhet som kan vara svår att förhålla sig till.

Syftet med utbildningen ”Efter karriären” är att stärka känslan för mig själv, för den jag är – och inte fortsätta låta egenvärdet styras av det jag gör.

Min känsla av att vara Betydelsefull, Kompetent och Omtyckt påverkar hur jag beter mig mot mig själv och mot andra människor. Under utbildningen får jag utforska detta och även det som eventuellt håller mig tillbaka – rädslan för att känna mig ignorerad, förödmjukad eller avvisad.

Plats: Nöjesbruket i Ångsta.
Gruppstorlek: Max 12 deltagare.
Investering: 9.900 kr exkl. moms per pers. All inklusive.

Anmälan: Gör via e-post till info@ajiwa.se eller via vår sida Kursanmälan.

För mer information: Ingemar Edström på +46 76 770 10 26 eller info@ajiwa.se.

Utbildningsledare: Ylva Nowén, THE-handledare.