Den goda kommunikationen

I Den Goda Kommunikationen kommunicerar vi effektivt, öppet och lyssnande med varandra. Vi anpassar det vi ska säga utefter den som ska lyssna och vi formulerar oss tydligt. Det gör vi oavsett kommunikationens innehåll och vi gör det utan att behöva känna rädslor kring hur budskapet ska tas emot. När vi skapar den atmosfären skapar vi också en miljö där människor kan känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

Utvecklingsprogrammet Den Goda Kommunikationen
Det här utvecklingsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att förstå och förbättra din kommunikation med andra människor. Du kommer att få skapa din egen kommunikationsprofil och tillsammans med övriga deltagare och kursledare fördjupa din förståelse för muntlig kommunikation. Ett stort fokus ligger på att du arbetar med övningar, självinsikt och feedback.

Programmet innehåller
De fem utbildningsdagarna består av en process där vi först blickar inåt och sedan utåt. Vi hjälper varandra att utvecklas genom kartläggning, träning, öppenhet och feedback. De grundläggande delarna i utbildningen är:

 • FIRO-teorin
 • Öppenhet och lyssnande
 • Egna val
 • Rädslor
 • De tre beteendedimensionerna: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet
 • De tre känslodimensionerna: Betydelsefull, Kompetent och Omtyckt
 • Att ge och ta emot feedback
 • Kommunikationsprofil
 • Effektiv muntlig kommunikation
 • Den förtroendeingivande talaren
 • Paketera ett budskap – retoriska modeller och strukturer
 • Mottagaranpassning – att vara närvarande och inkännande
 • Fallgropar inom kommunikation
 • Argumentation
 • Orden – rösten – kroppen

Plats och datum: Wångens riksanläggning den 26-28 februari samt 12-13 maj 2020.
Gruppstorlek: Max 12 deltagare.
Investering: 19.900 kr exkl. moms per pers. All inklusive avseende boende och mat.

Anmälan: Gör via e-post till info@ajiwa.se eller via vår sida Kursanmälan.

För mer information: Ingemar Edström på +46 76 770 10 26 eller info@ajiwa.se. Alternativt Oskar Sergel på +46 70 553 40 00 eller oskar@sergeltalarkonst.se.

Utbildningsledare: Ingemar Edström, ägare av utbildningsföretaget Ajiwa Pedagogisk Utveckling AB. LHEP-handledare (Licensed Human Element Practitioner Program). Oskar Sergel, ägare av utbildningsföretaget O. Sergel Talarkonst AB. Utbildare inom retorik och FIRO Element B-handledare.