Certifiering i Element B

Nu har ni chansen att handleda seminarier och kurser själva i öppna utbildningar eller i era egna organisationer!

Nu erbjuder Ajiwa er att certifiera i ett av världens mest använda instrument för självskattning. Utbildningen ger dig rätt att arrangera och handleda kurser. För tillträde till Element B-kursen krävs att du har grundutbildningen fas 1 i The Human Element (THE) Element B.

Det evidensbaserade instrumentet Element B står för beteende. Instrumentet ingår i en pedagogiskt uppbyggd modell rörande människors förhållningssätt och samspel på nivåerna individ, grupp och organisation. För att få rätt att köpa Element B och använda det krävs en certifiering. Detta är en öppen utbildning där personer, ledare och organisationer från hela Norden kan delta. Denna utbildning ger er möjlighet att nätverka med personer utanför den egna organisationen. Utbildningen genomförs under tre dagar.

Programmet innehåller:

  • Dagar 1-3: Dagarna fokuserar på individ, grupp och organisation med följande övergripande innehåll:
  • FIRO-teorien
  • Öppenhet och lyssnande
  • Egna val
  • ELEMENT BETEENDE
  • De tre beteendedimensionerna: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet
  • Försvarsmekanismer
  • Att ge och ta emot feedback
  • Reflektioner och diskussioner

Plats: Nöjesbruket Nöje och Event, Ångsta, Östersund
Datum: 20-22 augusti 2018
Gruppstorlek: Max 12 deltagare
Investering: 10.900 kr exkl. moms per pers. All inklusive.

Anmälan: Gör via e-post till info@ajiwa.se eller via vår sida Kursanmälan.

För mer information, Ingemar Edström på +46 76 770 10 26 eller info@ajiwa.se.

Utbildningsledare: Per-Åke Sundholm, Master Human Element Practitioner