Först när vi förstår oss själva kan vi förstå andra.

Mannen som utvecklade The Human Element (THE) hette Will Schutz, Ph.D. (1925-2002). THE är en fördjupning av den kända FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Kärnan i Wills teori är betydelsen av självkännedom. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor.

Teorin säger:

  • Vår självbild påverkar våra känslor
  • Våra känslor påverkar våra beteenden
  • Våra beteenden påverkar våra resultat

Will menade att om man vill växa som människa måste man börja med att bli medveten om sina egna handlingsmönster och sina egna försvarsmekanismer. Ett ökat självmedvetande ökar också möjligheten till en sund självkänsla. Självkänslan är kärnan i alla relationer och den är även källan till människors egen motivation och effektivitet. Den påverkar vår produktivitet, vår kreativitet och vårt logiska tänkande.

The Human Element utgår ifrån att självinsikt och människors självaktning är nyckeln till att lösa organisatoriska problem.

Klicka på bilden!

FIRO