Bokningar


Datum och tid
2023-11-07 - 2024-01-24
07:30 - 19:00

Plats
Wångens konferens
Vången 110
835 93 Nälden

Lediga platser 14 av 14


Innehåll i utbildningen (klicka nedan)

THE i Kundrelationer

 

Här nedan följer samtliga datum för utbildningen.

Steg 1, 7-8 november

Steg 2, 23-24 januari-2024