Bokningar


Datum och tid
2022-10-18 - 2022-10-20
07:30 - 19:00

Plats
Wångens konferens
Vången 110
835 93 Nälden

Lediga platser 7 av 12


 

Innehåll i utbildningen (klicka nedan)

Samarbetsinriktat ledarskap 2022

Här nedan följer samtliga datum för utbildningen.

Steg 1: 18-20 oktober