Bokningar


Datum och tid
2021-09-22 - 2022-02-04
07:30 - 19:00

Plats
Wångens konferens
Vången 110
835 93 Nälden

Lediga platser 5 av 12


Innehåll i utbildningen (klicka nedan)

THE-Fas 1, Wången 2021-2022

Här nedan följer samtliga datum för utbildningen.

Steg 1: 22-24/9

Steg 2: 25-26/11

Steg 3: 3-4/2-2022