Bokningar


Datum och tid
2023-05-10 - 2023-10-20
07:30 - 19:00

Plats
Wångens konferens
Vången 110
835 93 Nälden

Lediga platser 12 av 12


Innehåll i utbildningen (klicka nedan)

THE-Fas 1, Wången 2023-2024

Här nedan följer samtliga datum för utbildningen.

Steg 1: 10-12 maj

Steg 2: 6-8 september

Steg 3: 18-20 oktober