Bokningar


Datum och tid
2022-02-09 - 2022-05-06
07:30 - 19:00

Plats
Wångens konferens
Vången 110
835 93 Nälden

Lediga platser 4 av 12


Innehåll i utbildningen (klicka nedan)

THE-Fas 1, Wången 2021-2022

Här nedan följer samtliga datum för utbildningen.

Steg 1: 9-11/2

Steg 2: 24-25/3

Steg 3: 5-6/5