Ajiwa har arbetet med utbildningar för ett stort antal av Sveriges kommuner och flera större institutioner. Vi arbetar dessutom med allt från enmansföretag till stora privata koncerner. Sedan flera år tillbaka har vi diverse uppdrag av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), bland annat jobbar vi med utbildning och mentorskap för det svenska curlinglandslaget.

Exempel på kunder

  • Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
  • Svenska Curlingsförbundet
  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Ett 70-tal av Sveriges kommuner
  • Små och stora privata företag, bland annat ICA, Swedbank och Wellneskliniken.